Terug naar FCUtrecht.nl

FC Utrecht Loterij – Privacy Voorwaarden

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

FCU legt uw gegevens vast als u producten van ons afneemt. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van FCU. In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

Gebruik van persoonsgegevens uw persoonsgegevens worden door FCU gebruikt voor de volgende doeleinden:

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die FCU over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan klantenservice@fculoterij.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij FCU geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar klantenservice@fculoterij.nl

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: 


FC Utrecht
Afdeling klantenservice
klantenservice@fculoterij.nl

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op https://fculoterij.nl .


Cookies